Inloggen

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Van Dijnsen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Van Dijnsen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Van Dijnsen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Van Dijnsen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Van Dijnsen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Dijnsen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Van Dijnsen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor kennisname en gebruik door de geadresseerde(n). De inhoud ervan, inclusief de eventuele bijlagen, is vertrouwelijk. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u ons te informeren en dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en niet te kopiƫren en niet onder derden te verspreiden.

This message is intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed. Its contents, inclusive of any attachments, is confidential. No third-party rights shall come into existence on the basis thereof. If you are not the named addressee of this message please inform us and destroy this message whithout reading, using, copying or disclosing its contents to any other person.

0765728181