Inloggen

Live View (de politie kijkt mee)

Grotere pakkans overvallers door nieuw videosysteem! Uw bestaande camerasysteem kan in veel gevallen worden aangesloten op Live View. Het concept Live View zorgt ervoor dat de politie via bewakingscamera’s direct kan meekijken tijdens een overval op een winkel, woning of bijvoorbeeld horecaonderneming.

Politie kijkt ‘live’ mee tijdens overvallen

Als een aangesloten winkel of bedrijf een overval meldt, worden de melding en camerabeelden via Live View doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale. Oordeelt de beveiligingsmedewerker dat er daadwerkelijk een overval gaande is, dan schakelt hij alle gegevens en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers kunnen zo ook direct zien hoe de situatie is, hoeveel overvallers er zijn, welke wapens zij gebruiken en of er gewonden zijn.

Live View+ volgens van Dijnsen beveiligingen.   

 • Van Dijnsen beveiligingen heeft een compleet proactief beveiligingsconcept uitgewerkt met de volgende uitgangspunten;
 • Een concept waarmee een veilige werkplek wordt gecreëerd en het winkelend publiek/aanwezige gasten zich veilig voelt;
 • Een combinatie van maatregelen waarmee de bedrijfscontinuïteit zo optimaal mogelijk wordt geborgd;
 • Middels agressietraining zorgen dat het personeel weet hoe te handelen in geval van calamiteit (bij een dreigend incident) en ziekteverzuim (na incident) wordt voorkomen;
 • Een camerabewakingssysteem dat een snelle en gerichte interventie na triggering mogelijk maakt door politie;
 • Een dusdanig betrouwbaar systeem dat onnodig uitrukken door een fysieke opvolgingsdienst tot een minimum wordt beperkt;
 • Het camerabewakingssysteem moet geschikt zijn voor verificatie op afstand vanuit de Particuliere Alarm Centrale zodat het  Ingezette camerabewakingssysteem in de nachtelijke uren een eventuele inbraakmelding kan verifiëren;
 • Een optimale samenwerking tussen betrokken partijen waardoor de meest adequate actie <-> reactie wordt gerealiseerd;
 • Het systeem moet voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens);
 • Het voor langere tijd operationeel houden van de technische werking van het camerabewakingssysteem;
 • Goede aanduiding van de aanwezigheid van dit proactieve camerabewakingssysteem Live View;
 • Voor landelijke organisaties geldt: in filialen dezelfde methodiek, dezelfde service en hetzelfde aanspreekpunt;
 • Nazorg in geval van calamiteiten.

Belangrijke rol van Van Dijnsen bij het ontstaan van Live View

Live View is een initiatief vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Met trots mogen wij berichten dat Van Dijnsen (gecertificeerd CCTV beveiligingsinstallatiebedrijf) nauw betrokken is geweest met de totstandkoming van Live View. In samenwerking met Justitie en een PAC is bij één van de klanten van Van Dijnsen beveiligingen een eerste pilot uitgevoerd. Hierdoor zijn wij dan ook voor u de meest ervaren partij die Live View zowel regionaal als ook landelijk weet te positioneren. Van Dijnsen beveiligingen is tevens bekend met de hiervoor van belang zijnde procedures en wat de meest geschikte apparatuur is om in te zetten. Na oplevering van een gerealiseerde Live View oplossing wordt (als gecertificeerd CCTV beveiligingsinstallatiebedrijf) een certificaat afgegeven.

Live View doeltreffend middel tegen overvallen

Live View is een doeltreffend middel in de strijd tegen overvallen. De live beelden stellen de politie namelijk in staat om sneller en gerichter in actie  te komen tegen overvallers. In de meldkamer kan bijvoorbeeld direct worden bepaald welke politie-inzet en andere hulpdiensten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een arrestatieteam, een helikopter of ambulance. Agenten die zich in de nabije omgeving van het incident bevinden, kunnen ook meteen worden gewaarschuwd. Politie hoeft ook minder vaak uit te rukken voor vals alarm dankzij Live View. Met de live beelden kan immers meteen worden geverifieerd of het bij een melding daadwerkelijk gaat om een overval.
0765728181