Inloggen

Van Dijnsen start met de Veiligheidsladder

Wat is de Veiligheidsladder?

Een belangrijke insteek van de ladder is het vormgeven van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie?

Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het doel van de ladder is het bieden van een omgeving waarin alle partijen bewust veiligheid vorm (kunnen) geven om zo het aantal onveilige situaties en daarmee  incidenten (verzuim, schades) terug te dringen. Belangrijk tijdens de implementatie zijn dan ook de bewustwordings-sessies, trainingen en/of toolboxen.

Uitgangspunten Veiligheidsladder

Anders dan bij de meeste (ISO)normen, die vaak gericht zijn op procedures en controle, is de veiligheidsladder vooral een instrument dat u zelf bewust en actief wil maken een veiligheidscultuur in te richten.

Het gaat dus meer om een interne verandering van zienswijze, dan om het enkel te voldoen aan gestelde eisen en wetgeving. De uitgangspunten van de veiligheidsladder zijn verdeeld over 6 bedrijfsaspecten:

0765728181