Inloggen

Politiebureau

Etten-Leur

Van Dijnsen was verantwoordelijk voor het ontwerpen, leveren en monteren van de complete elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties bij de verbouwing van het bestaande politiekantoor (bouwjaar 1979) aan het Stationsplein 37 te Etten-Leur.     Het politiebureau is volledig aangepast en flexgereed gemaakt conform het landelijke huisvestingsconcept wat gericht is op efficiënter ruimtegebruik en algehele toekomstbestendigheid. Daarnaast zijn  energetische aanpassingen gerealiseerd t.b.v. het behalen van energielabel A.

Het regionale politiebureau ligt midden in het stationsgebied van Etten-Leur. Vanuit deze locatie opereert de politie in de plaatsen Etten-Leur, Rijsbergen, Zundert, Hazeldonk-grens en Breda west, waaronder het NAC-stadion.

Het huisvestingsconcept kent een ordening van groot naar klein. Als eerste is er onderscheid gemaakt tussen drie gebieden, die aan de hand van de toegankelijkheid zijn onderverdeeld. Het eerste gebied is publiekelijk toegankelijk, de tweede is het werkgebied voor politieorganisatie en de derde is het ophoudgebied voor arrestanten.

image

Een gebied is onderverdeeld in zones, welke worden bepaald door de aard van de werkzaamheden en hebben een rustige tot dynamische werksfeer. Binnen een zone bevinden zich verschillende ruimten. Dit zijn fysieke ruimtes met een specifieke functie, waarbij het gaat om een diversiteit aan werkplekken. De ruimten zijn multifunctioneel en zijn geschikt voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Deze politie specifieke voorzieningen leiden niet tot een monofunctionele indeling met een lage bezettingsgraad, maar zijn georganiseerd op ruimte- en gebruiksniveau.

De realisatie is gefaseerd uitgevoerd en kent hierdoor een wat langere doorlooptijd. Het voordeel hiervan was dat het bestaande politiekantoor is door kunnen blijven functioneren.

image
  • Aannemer : Bouwbedrijf Boot
0765728181