Inloggen

Certificaten

ISO 9001 : Onze werkmaatschappijen hanteren één certificaat, één systeem, één kwaliteitshandboek; immers hoe korter de lijnen, hoe beter. We bewaken onze processen via interne en externe audits, klanttevredenheidsonderzoek en door ontwikkeling van onze medewerkers. In al onze processen staat u als klant centraal.

VCA : Gaat over Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Doel is om veilig werken te bevorderen.

 

ISO 14001: Is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

BRL 6000 AB 01 tm 08  : Een keurmerk, specifiek voor de installatiebranche. Voorheen bekend als Komo -Install -Waarborg.

BRL 100 F-gassen voor ondernemingen : Installatie, onderhoud of service , reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur – klimaatregelingsapparatuur – warmtepompen waarin f- gassen zijn toegepast.

BRL6000-25 : Certificering betreft de Gasketelwet

 

BRL 6000-21 Bodemenergie: Ontwerpen, installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen.

 

InstallQ : Erkend Installatiebedrijf voor Elektrotechnische laagspanningsinst. – Gastechnische inst. – Watertechnische instellingen.

BORG-E : Het kwaliteitskeurmerk voor beveiligingsbedrijven die zich houden aan eisen en normen van het NCP.

 

Erkend Leerbedrijf Certificaat SBB : De erkenning houdt in dat we alle voorzieningen kunnen bieden om zorgvuldig en conform de eisen op te leiden of een stageplaats te bieden en met deze erkenning is Van Dijnsen  bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.

 

NVKL certificaat + promotiefilmpje : NVKL-erkende installateurs: specialisten in klimaatbeheersing

KNX  : Van Dijnsen is gecertificeerd KNX / EIB ontwerper, installateur en programmeur / gebouwautomatisering (DOMOTICA).

Forehand : Van Dijnsen is gecertificeerd als Siemon geregistreerde Installateur (Network components & Devices certificate : In association with The Siemon Company Limited ).

Solar Specialist Van Dijnsen: Het diploma Solar- Specialist is de hoogste standaard in de markt.

 

Partner Certificaat Fire Safety Siemens : Van Dijnsen voldoet aan de gestelde kwalificaties en is bevoegd om gebruik te maken van de naam Solution Partner Building Technologies.

Certificaat Veiligheidsladder Van Dijnsen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook trots dat we op trede twee staan van de veiligheidsladder. 
0765728181