Een videomanagement systeem (VMS), heeft verschillende functies. De meest voor de hand liggende daarvan is opnemen. Het VMS zorgt dat de beelden van de verschillende camera’s opgeslagen worden op de harde schijf van het VMS, of op een willekeurig ander opslagmedium zoals een NAS of SAN. Dit kan continue, tijd gestuurd, aan de hand van gedetecteerde beweging of aan de hand van een gedetecteerd alarm. Continue opname wordt zelden gebruikt omdat het onnodig veel harde schijf ruimte in beslag neemt en bovendien het terugzoeken bemoeilijkt. Een andere taak van het VMS is de live of opgenomen beelden beschikbaar stellen aan verschillende gebruikers. Dat kunnen gebruikers zijn met een PC, een tablet of een smartphone. Uiteraard zijn hierbij verschillende niveaus instelbaar zodat niet iedereen alle camera’s kan bekijken. Ook het terugzoeken van opgenomen beelden kan individueel geblokkeerd worden. Ten slotte kan het VMS de camera’s configureren. Bij een groot aantal camera’s is het omslachtig de camera’s stuk-voor-stuk te configureren. Het VMS kan deze taak vervullen en vooraf ingestelde profielen naar de camera’s distribueren.

Over Milestone

Milestone is een van de grootste fabrikanten van videomanagementsystemen. Dit biedt als groot voordeel dat camerafabrikanten er bij gebaat zijn dat hun camera’s ondersteund worden door Milestone en hier ook aan meewerken. Resultaat is dat vrijwel alle verkrijgbare IP camera’s compatible zijn met Milestone. Door het inladen van zogenaamde Device-packs kunnen ook toekomstige camera’s eenvoudig toegevoegd worden aan bestaande Milestone installaties. Op deze manier is de investering in Milestone een toekomstvaste.

Milestone XProtect Professional

Milestone XProtect is de middelgrote variant, geschikt voor 64 camera’s maar schaalbaar door tot 4 extra servers toe te voegen. De maximale capaciteit komt dan op 320 camera’s. Het aantal aan te sluiten clienten is echter onbeperkt, dit hangt af van de bandbreedte van de netwerkverbinding . Bij een grote locatie met meerdere panden die door middel van een glasvezelverbinding verbonden zijn is het mogelijk de servers over de verschillende gebouwen te verdelen terwijl ze zich als één systeem blijven gedragen voor de gebruikers. Naast video ondersteunt XProtect Professional ook 2-weg audio. Dat kan opgenomen worden, of alleen gebruikt worden om in te luisteren. Mits de camera dit ondersteund kan er ook audio naar de camera gestuurd worden. De operator kan met behulp van een headset omroepen over een op de camera aangesloten luidspreker om bijvoorbeeld in het geval van vandalisme de schade te beperken. Indien er een incident heeft plaatsgevonden kan er eenvoudig een filmpje gemaakt worden dat overhandigd kan worden aan de autoriteiten.