Inloggen

Detectiesystemen – GPS perimeter

Onzichtbare detectiesystemen creëren t.o.v. zichtbare systemen een extra tijdmarge voor de alarmopvolging aangezien de indringer niet weet dat hij/zij gedetecteerd is. Doordat deze systemen ondergronds worden aangelegd zijn ze ongevoelig voor weer- en andere atmosferische storingen en niet te saboteren. Ze zijn toepasbaar in nagenoeg alle bodemsoorten en situaties. Daarnaast zijn ze uitermate geschikt in situaties waar esthetica een belangrijke rol speelt zoals historische gebouwen, musea en in de privé sfeer. Gronddetectie systemen zijn het enige juiste antwoord op de toenemende criminele tendens van “home jacking”.

  • Dak, terras en grinddetectie systeem
  • Passieve gronddetectie
  • Passieve gronddetctie met nauwkeurige positie bepaling
  • Actieve gronddetectie
  • Combinatie van actieve en passieve gronddetectie

Dak, terras en grinddetectie systeem

LPS is een dak, terras en grinddetectie systeem gebaseerd op een “kunstof” vezel waardoor een lichtsignaal wordt verzonden en ontvangen. Betreding van de oppervlakte waaronder de kunstofvezel is aangebracht zullen verbuigingen in de vezel doen ontstaan waardoor het lichtsignaal veranderd. Een afwijking tussen het uitgezonden en ontvangen lichtsignaal zal een alarm genereren. De kunstofvezel met eventuele toebehoren zoals rubbermatten, roosters en speciale “passive step sensoren” zijn eenvoudig te verwerken en te monteren waardoor een zeer economisch perimeter beveiligingssysteem is te realiseren. LPS is met name geschikt voor daken met een maximale hellingsgraad van 15 graden en onder grindpaden of terrassen en vlonders. LPS is ongevoelig voor (elektrische) omgevingssignalen en weersinvloeden. Dit Light Perimeter System is de perfecte gevelopeningen detector.

Passieve gronddetectie

GPSplus is een onzichtbaar ondergronds passief detectiesysteem gebaseerd op het meten van drukverschillen in de bodem, die ontstaan wanneer indringers het detectieveld benaderen en oversteken. GPSplus is toepasbaar in diverse soorten bodems zoals zand, klei, grind, gras, bestrating en asfalt. Alleen onder beton werkt het systeem niet. De vorm en overige bodemsituaties zijn niet van belang voor een goede werking van het systeem. Heuvels, bochten, smallere detectiebreedtes afgewisseld met bredere detectiebreedtes en greppels vormen geen barrière. De toepasbaarheid en flexibiliteit van het systeem wordt door geen enkel ander systeem geëvenaard. Door zijn passieve werking heeft GPSplus geen last van omgeving- en weersinvloeden en is het niet op te sporen met behulp van andere apparatuur. Een ander groot voordeel is dat onderhoud van het terrein zoals grasmaaien, snoeiwerk en bodemverbetering bij slechte afwatering geen vereiste is. Een niet te verwaarlozen post bij grotere afstanden! Bovendien is er geen sprake van ruimteverlies.

Passieve gronddetectie met nauwkeurige positie bepaling

Soms is een zeer nauwkeurige bepaling waar de indringer zich bevindt noodzakelijk en zijn de alarmzones zoals bij het GPSplus systeem te groot. Speciaal hiervoor is het PPS systeem ontwikkeld. Dit systeem is net als het GPSplus systeem gebaseerd op het meten van drukverschillen, die ontstaan wanneer indringers het te bewaken terrein benaderen of oversteken. Ten opzichte van het GPSplus systeem kan PPS echter flexibele alarmzones creëren op tien meter nauwkeurig. Het systeem is uitermate geschikt om geïntegreerd te worden met een intelligent video observatie systeem, bijv. speeddome camera’s met in-geprogrammeerde beeldposities. [Klik hier voor een overzichtsfolder gronddetectie systemen]

Actieve gronddetectie

Het Radio Perimeter Systeem is een ondergronds onzichtbaar actief systeem geschikt voor de hoogste risicoklassen met zo goed als onbegrensde afstanden. De werking van het systeem is gebaseerd op verstoringen die ontstaan in een opgebouwd elektromagnetisch veld, veroorzaakt door bewegingen van bijvoorbeeld indringers of voertuigen met een bepaald volume. Het elektromagnetische veld wordt zowel boven- als ondergronds opgebouwd waardoor het RPS systeem ook uitermate geschikt is voor de beveiliging van graafrisico’s. Het systeem kan in alle denkbare bodemsituaties worden toegepast. Het systeem is in staat om grotere van kleinere objecten te onderscheiden en is immuun voor weersinvloeden. Boven het systeem kunnen geen voertuigen worden geparkeerd en het detectieveld dient vrij te blijven van voorwerpen.

Combinatie van actieve en passieve gronddetectie

De voordelen van het GPSplus systeem en het RPS systeem worden in het DPS systeem gecombineerd, waardoor de meest hoge detectiewaarschijnlijkheid ontstaat bij een zo laag mogelijk ongewenst alarm ratio. Het systeem is gebaseerd op het meten van drukverschillen in de bodem die ontstaan wanneer indringers het terrein benaderen en oversteken. Dit wordt gecombineerd met de verandering van het opgebouwde elektromagnetische veld, veroorzaakt door bijvoorbeeld bewegende personen of voertuigen. Op deze manier vindt op verschillende manieren detectie plaats, waarbij de signalen door de speciale Mikroprocessor met ‘Fuzzy Logic’ techniek worden verwerkt. Het systeem is zelfs in staat om specifieke indringerpatronen in het geheugen op te slaan ter verificatie. Het DPS systeem kan in elke bodemsoort worden toegepast met uitzondering van beton.

0765728181