Petrus en Paulus School te Breda

Nieuwbouw en renovatie KBS Petrus en Paulus

Opdrachtgever  : BreedSaam Breda 

Architect  : HMV Breda

Projectmanagement  : ICS Adviseurs

Adviseur  : Rienks Engineering

Aannemer  : Winters Bouwbedrijf

Start / oplevering  : April 2015 / December 2015

Bruto vloeroppervlak  : 1.200 m2

Omschrijving project:

Het leveren, monteren en in bedrijf stellen van de complete elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties bij de nieuwbouw en renovatie van Katholieke basisschool Petrus en Paulus, inclusief gymzaal en BSO aan de Roland Holstraat 16 te Breda. Het bestaande schoolgebouw (Frisse school klasse B) is voor een deel intact gelaten, nieuwbouw van lokalen, gymzaal en BSO. Van Dijnsen heeft een duurzame samenwerking met Breedsaam, die de huisvesting verzorgt van 56 scholen en 70 gebouwen voor onderwijs te Breda. Ook bij hun wordt een integrale benadering steeds belangrijker. Opdrachtgevers vragen steeds vaker het project te bezien over het gehele traject van ontwerp, realisatie tot onderhoud. Het werk is door Van Dijnsen naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd conform de kwaliteits- en bestekeisen binnen de zeer korte overeengekomen uitvoeringstijd.